Dipl. Ecc. Svetlana Raonić je rukovoditeljka Odjeljenja za ekonomske poslove u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1999. godine.

 

Na poziciji rukovoditeljke Odjeljenja za ekonomske poslove nalazi se od aprila 2022. godine, a u Institutu radi od 2014. godine na poslovima rukovoditeljke Sektora za ekonomske, pravne, informatičke i opšte poslove. Prethodno radno iskustvo stekla je u Agenciji za elektronske medije na poziciji glavnog računovođe, u Centru za informatiku Republičkog sekretarijata za razvoj kao savjetnik za sistem nacionalnih računa, u Nezavisnoj reviziji MSM kao revizor i kao direktor preduzeća Karbon d.o.o.

 

Tečno govori engleski jezik. Posjeduje licence revizora izdate od strane Ministarstva finansija i licencu ovlašćenog sertfikovanog računovođe.

 

Udata je, majka jednog djeteta.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter