Petar Koprivica photo


Dipl. ing. Petar Koprivica je menadžer kvaliteta u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođen je 11. jula 1983. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu (10 semestara), Univerzitet u Beogradu, 2007. godine, nakon čega je proizveden u čin oficira Vojske Crne Gore.

 

Na poziciji menadžera kvaliteta nalazi se od 2023. godine, a u Institutu radi od 2022. godine na poziciji stručnog saradnika za komunikacione sisteme i servis računarske opreme. Prethodno radno iskustvo stekao je u Generalštabu Vojske Crne Gore, u Odjeljenju za telekomunikacije i informatiku J-6, gdje je radio do kraja 2009. godine, nakon čega se upućuje kao profesionalno vojno lice na rad u Direkciju za zaštitu tajnih podataka, gdje je obavljao funkciju šefa Centralnog registra tajnih podataka do 2012. godine, kada se privremeno, na period od šest mjeseci, vraća u Ministarstvo odbrane na mjesto šefa Odsjeka za održavanje informacionih sistema. Iste godine nastavlja radni angažman u Direkciji za zaštitu tajnih podataka obavljajući poslove oficira za bezbjednost. Početkom 2014. godine raspoređuje se u Odjeljenje za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane (današnji  Obavještajno-bezbjednosni direktorat). U avgustu 2016. godine u činu kapetana VCG na lični zahtjev dobija častan otpust iz vojske i započinje radni angažman u privatnom sektoru obavljajući više različitih dužnosti i to: rukovodilac IT sektora u kompaniji “Okov”, menadžer logistike u kompaniji “Ledo” i koordinator bezbjednosti u kompaniji “Nelt” za tržište Crne Gore i Albanije. Vlada Crne Gore imenovala ga je u maju 2021. godine za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova gdje je bio do maja 2022. godine nakon čega prelazi u Institut.

 

Uspješno je pohađao veliki broj domaćih i inostranih kurseva i obuka u domenu bezbjednosti, informatike i sistema kvaliteta. Bio je predavač u Upravi za kadrove u periodu 2010-2016. i od 2022. do danas. Govori engleski jezik.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter