Zgrada CInMED

Naknade za obavljanje poslova iz nadležnosti Instituta utvrđene su u skladu sa Zakonom o ljekovima i Zakonom o medicinskim sredstvima, odgovarajućim odlukama na koje je saglasnost dala Vlada Crne Gore, odnosno Upravni odbor Instituta za ljekove i medicinska sredstva

Ljekovi

Medicinska sredstva

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za vršenje stručnih poslova u vezi sa medicinskim sredstvima

 

Uplate se vrše na žiro račun Instituta za ljekove i medicinska sredstva:

  • broj: 520-3603-33 kod Hipotekarna banka AD Podgorica
  • broj: 530-166587-93 kod NLB banke AD Podgorica

sa pozivom na broj: upisati broj fakture ili broj predmeta nakon izdavanja fakture.

 

Za uplate koje se vrše iz inostranstva, instrukcije za plaćanje možete preuzeti:

 
 

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter