Naknade za obavljanje poslova iz nadležnosti Instituta utvrđene su u skladu sa Zakonom o ljekovima i Zakonom o medicinskim sredstvima, odgovarajućim odlukama na koje je saglasnost dala Vlada Crne Gore, odnosno Upravni odbor Instituta za ljekove i medicinska sredstva

Ljekovi

Medicinska sredstva

Odluka o načinu plaćanja i visini naknada za upis, brisanje i vođenje registra medicinskih sredstava, proizvođača i pravnih lica koja vrše promet i uvoz medicinskih sredstava

 

Uplate se vrše na žiro račun Instituta za ljekove i medicinska sredstva:

  • broj: 520-3603-33 kod Hipotekarna banka AD Podgorica
  • sa pozivom na broj: upisati broj fakture ili broj predmeta nakon izdavanja fakture

 

Za uplate koje se vrše iz inostranstva, instrukcije za plaćanje možete preuzeti ovdje.

 
 

Pretražite registre

Ovdje možete pretražiti sve registre.

Prijavite se na

Newsletter