QMS CInMED

Naše opredjeljenje za implementaciju i unapređenje sistema kvaliteta sadržano je u sljedećim dokumentima:

 

U toku redovnih aktivnosti Institut radi sa povjerljivim informacijama i dokumentacijom koju u većini čini imovina korisnika naših usluga. Shodno tome, veoma je bitno na efikasan i bezbjedan način omogućiti zaštitu i bezbjednost informacija od neovlašćenog pristupa ili gubljenja u rizičnim situacijama. Iz tog razloga Institut je nastavio razvoj sistema kvaliteta, te se opredijelio za proširenje postojećeg sistema kvaliteta sa standardom ISO 27001, Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija, i time pokazao usmjerenost ka kontinuiranom unapređenju poslovanja. Institut za ljekove i medicinska sredstva je prepoznao potrebu uvođenja sistema kvaliteta ISO 9001 u svoje poslovanje. Na taj način želimo da istaknemo usmjerenost na zadovoljstvo korisnika naših usluga sa jedne strane i motivisan, edukovan stručni kadar zaposlen u Institutu sa druge strane. Izradom prateće dokumentacije sistema kvaliteta, identifikovani su svi procesi koji se odvijaju u Institutu, a njih prate radna uputstva tako da je cijeli sistem dokumentovan. Na taj način došli smo do uređenog sistema u kojem se znaju odgovornosti i ovlašćenja, što nam omogućava da ispratimo i stavimo pod kontrolu cijeli tok pružanja usluga. Podrazumijeva se preventivni pristup koji ima za cilj identifikaciju potencijalnih uzroka problema i prevenciju kako se neusaglašenosti ne bi dešavale.

Institut je sertifikovan po ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 zahvaljujući čemu je postao prva ustanova u zdravstvenom sistemu Crne Gore koja primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom i bezbjednošću informacija.

U cilju kontinuiranog unapređenja sistema kvaliteta, Institut je posebnu pažnju posvetio implementaciji standarda specifičnog za rad kontrolnih tijela, što je, nakon ispunjenosti zahtjeva standarda MEST EN ISO/IEC 17020:2013 i ocjenjivanja od strane Akreditacionog tijela Crne Gore, rezultiralo dobijanjem akreditacije. Na ovaj način Institut je, kao kontrolno tijelo tipa A, zadovoljio zahtjeve pomenutog standarda i time potvrdio kompetentnost za obavljanje poslova kontrolisanja specificiranih u utvrđenom obimu akreditacije, a koji se odnose na: kontrolisanje dokumentacije u postupcima izdavanja dozvole za stavljanje lijeka u promet, prometa kontrolisanih supstanci, odobrenja i evidentiranja kliničkog ispitivanja lijeka, evaluacije spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova u oblasti ljekova za upotrebu u humanoj medicini.

Pored implementiranih sistema kvaliteta, Institut je osvojivši nagradu “Oskar kvaliteta” 2016. godine, kao apsolutni pobjednik za organizacije van teritorije republike Srbije, što predstavlja potvrdu posvećenosti kvalitetu u poslovanju. Nagrada “Oskar kvaliteta” kreirana je po ugledu na Evropsku nagradu za poslovnu izvrsnost (EFQM Excellence Award) i dodjeljuje je Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede Srbije.

Stalnim ulaganjem u sistem kvaliteta povećavamo svijest i odgovornost zaposlenih, što nam omogućava da vrijeme i resurse iskoristimo na najoptimalniji način i čime kontinuirano doprinosimo podizanju kvaliteta rada Instituta na viši nivo.

Anketa

Institut za ljekove i medicinska sredstva je od trenutka svog osnivanja fokusiran na zadovoljstvo klijenata, a anketiranje daje najbolje rezultate za prikupljanje informacija koje analiziramo i koristimo za unapređenje kvaliteta našeg rada i međusobne saradnje.

Svako mišljenje, prijedlog i sugestija klijenata su veoma značajni za poslovanje Instituta, pa je u cilju što veće dostupnosti i olakšanog popunjavanja ankete kreirano više načina za njihovo popunjavanje:

  • Online anketa koja se može popuniti u samo par minuta i čiji rezultati se automatski obrađuju;
  • Elektronska forma u word formatu koja se nakon popunjavanja šalje na e-mail kvalitet@cinmed.me ili info@cinmed.me, faksom na +382 20 310 581, u papirnom obliku poštom na adresu Instituta, ili dostavlja lično ubacivanjem u anketnu kutiju koja se nalazi u zgradi Instituta;
  • popunjavanje propisanog obrasca u prostorijama Instituta koji se takođe ubacuje u anketnu kutiju.


Napomena
:
Sve podatke dostavljene u anketi Institut koristi isključivo u cilju evaluacije ankete i eventualnog kontakta i ne prosljeđuje ih trećim licima. Anketa se može poslati i anonimno.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter