Misija i vizija
Misija

Misija Instituta je obezbjeđivanje kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova i medicinskih
sredstava odgovarajućih performansi.

 

Misija Instituta  je da zaštiti zdravlje ljudi i životinja promocijom racionalne upotrebe ljekova i medicinskih sredstava i podrškom razvoju farmaceutskog sektora.

 

Stručne aktivnosti Instituta usmjerene su na regulatorne procese, nadzor i podršku tržišta
ljekova i medicinskih sredstava, sa ciljem obezbjeđivanja i promocije pravovremene
dostupnosti ljekova i medicinskih sredstava, kao i aktivnosti koje doprinose napretku nauke i
struke na dobrobit javnog zdravlja, privrede i društva u cjelini. U oblasti ljekova i medicinskih
sredstava brinemo o zdravlju ljudi i životinja, te smo posvećeni nastavku pružanja potpunih i
pravovremenih usluga visokog kvaliteta, predlaganju politika i koordinaciji aktivnosti u
kreiranju pogodnog društvenog okruženja za razvoj pravovremene dostupnosti bezbjednih,
kvalitetnih i efikasnih ljekova i bezbjednih medicinskih sredstava odgovarajućih performansi.

Vizija

Vizija instituta je sistemski regulatorno uređeno područje ljekova i medicinskih sredstava.

Institut teži da postane cijenjeno i međunarodno dobro etablirano nacionalno regulatorno tijelo, koje je odgovorno da predlaže politike i sistemska rješenja u oblasti ljekova i medicinskih sredstava. Vizija Instituta je da svoje odgovornosti ispunjava u sistemski uređenom i predvidljivom regulatornom okruženju, koje obezbjeđuje mogućnost planiranja i izvjesnost u poslovanju naših partnera u farmaceutskoj industriji i zdravstvenom sistemu.

 

Stabilno tržište ljekova i medicinskih sredstava sa tendencijom kontinuiranog razvoja garantuje ispunjavanje obaveze zaštite javnog zdravlja.

 

Institut stremi da postane kompetentno i efikasno regulatorno tijelo koje obezbjeđuje informacije o ljekovima i medicinskim sredstvima na odgovarajući i prikladan način. U regulisanom okruženju stvaraju se preduslovi za izvršavanje zakonom povjerenih poslova Instituta u propisanim rokovima. Blagovremeno i efikasno postupanje po zahtjevima omogućiće pravovremenu informisanost stručne i opšte javnosti o svim izmjenama i dopunama informacija o lijeku, odnosno medicinskom sredstvu. Ovakav način regulatornog uređenja sistema ljekova i medicinskih sredstava uticaće na povećanje vidljivosti Instituta u mreži evropskih i međunarodnih regulatornih tijela, te uspostaviti njegovu  respektabilnost u pogledu zauzimanja stavova i donošenja odluka.

 

Ekspertiza, nezavisnost i nepristrasnost Instituta doprinijeće težnji da vidljivost i
respektabilnost Instituta kako na regionalnom, tako i na međunarodnom planu budu rezultat naše potpune predanosti misiji i viziji Instituta, uz poštovanje načela integriteta, partnerstva, pouzdanosti i efikasnosti.

 

Uz intenzivan stručni rad, vizija sistemski uređenog regulatornog okruženja obezbijediće izgradnju partnerskih odnosa i uvažavanje interesa, odnosno prioriteta u poslovanju farmaceutske industrije, a samim tim i uticati na razvoj tržišta i rast privrede, a posljedično i nestajanje crnog tržišta (kradenih i falsifikovanih ljekova), kao i porast zapošljavanja. Na ovaj način daje se pozitivan doprinos većem nivou javnog zdravlja, obezbjeđivanjem većeg broja
registrovanih inovativnih i generičkih terapija. Pored toga, u potpunosti je neophodno poštovati činjenicu da nezavisnost Instituta proizlazi iz javnih ovlašćenja, koja državi kao osnivaču omogućuju ostvarivanje jednog od najplemenitijih ciljeva društvene zajednice, a to je briga o zdravlju svojih stanovnika.

 

Ostvarivanje misije i vizije Instituta znači:

-Aktivan dijalog i saradnja – timski rad sa našim partnerima
-Kvalitetne i pravovremene usluge – zadovoljstvo klijenata
-Profesionalna ekspertiza i posvećenost – atraktivno mjesto za rad
-Institut kao inicijator regionalne i međunarodne saradnje – jaka međunarodna pozicija

Vrijednosti

KOMPETENTNOST

Visokoobrazovan i kontinuirano edukovan kadar koji obavlja
poslove iz nadležnosti Instituta na visokom nivou u pogledu
kvaliteta ekspertize, postavljajući ispred sebe ambiciozne ciljeve,
na stručan i nepristrasan način, uz primjenu savremenih naučnih
standarda i evropske legislative, kao i dostignuća u medicini i
farmaciji.

POUZDANOST
Donošenje odluka zasnovano na razmatranju sa dužnom pažnjom
svih poznatih aspekata uz primjenu načela nepristrasnosti kako u
odnosu na klijente, tako i prema kolegama. Institut teži smislenim
i cjelishodnim rješenjima uz poštovanje postavljenih prioriteta.
Vrši detaljnu analizu odluka, uz sagledavanje i učenje iz
sopstvenih grešaka.

EFIKASNOST
Proaktivna identifikacija oblasti obavljanja poslova i davanja
doprinosa, iniciranjem diskusija i pregovora, kao jedinog
ispravnog puta ka neophodnim promjenama i finalizaciji započetih
projekata. Uvažavanje vrijednosti sopstvenog, ali i posvećenog
vremena od strane naših partnera.

SARADNJA

Otvorenost za prijedloge i saradnju na idejama i projektima koji
podržavaju razvoj farmaceutskog sektora. Institut poštuje
očekivanja partnera i pridržava se postignutih dogovora i
kompromisa, radi postizanja širokog društvenog konsenzusa.
Institut ulaže maksimalne napore da prepozna ulogu i trud

partnera i kolega, te u tom smislu igra povezujuću i inicijatorsku
ulogu, vodeći računa o međusobnom uvažavanju, otvorenosti i
povjerenju.

INTEGRITET
Poslovi se obavljaju na transparentan i nepristrasan način,
eliminišući svaku mogućnost korupcije i diskriminacije, odnosno
isključivo u skladu sa važećim zakonima i propisima, kao i
moralnim i etičkim načelima. Institut stvara okruženje koje pruža
podsticaj i motivaciju i stvara posvećene, odlučne, hrabre,
kreativne, profesionalne i zadovoljne saradnike, predane
poštovanju ovih vrijednosti.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter