Izdavanje dozvole za lijek

Institut je nadležan za izdavanje dozvole za stavljanje veterinarskog lijeka u promet

Uvoz/izvoz ljekova

Institut izdaje saglasnost za uvoz veterinarskih ljekova koji nemaju dozvolu za lijek

Farmakovigilanca

Farmakovigilanca je skup aktivnosti vezanih za prikupljanje, procjenu i reagovanje na neželjena dejstva ljekova

Odgovorna upotreba antibiotika

Racionalna upotreba antibiotika kod životinja i ljudi može da smanji rizik od pojave rezistencije kod bakterija

Potrošnja ljekova

Institut prikuplja i obrađuje podataka o prometu i potrošnji veterinarskih ljekova

Registar veterinarskih ljekova

Na ovoj strani možete pronaći podatke o veterinarskim ljekovima za koje je Institut izdao dozvolu za stavljanje lijeka u promet