laboratorija CInMED

Pri dostavljanju uzoraka Laboratoriji Instituta, a u cilju podnošenja zahtjeva za laboratorijsko ispitivanje uzoraka, potrebno je popuniti obrazac Zahtjev za laboratorijsko ispitivanje.

 

 Pri predaji uzoraka obrasce možete preuzeti i na Pisarnici CInMED.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter