ljekovi veterina uvoz
Uvoz/ izvoz ljekova

Institut za ljekove i medicinska sredstva, u skladu sa Zakonom o ljekovima, je nadležan za:

  • izdavanje saglasnosti za uvoz ljekova koji nemaju dozvolu za lijek iz člana 3 ovog zakona
  • izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz imunoloških ljekova i ljekova iz krvi i plazme

U skladu sa članom 133 Zakona o ljekovima, uvoz i izvoz lijeka spada u promet ljekova na veliko. Promet veterinarskih ljekova na veliko mogu da obavljaju pravna lica koja imaju dozvolu za promet veterinarskim ljekovima na veliko (veledrogerije), izdatu od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

U svrhu razmatranja zahtjeva, potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena u uputstvu Potrebna dokumentacija za izdavanje saglasnosti za uvoz veterinarskih ljekova koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet i izvoz imunoloških veterinarskih ljekova (ažurirano 17.4.2024.godine).

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz dostavlja se na obrascu  Zahtjeva za uvoz veterinarskih ljekova koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet (ažurirano 17.04.2024. godine).

Sastavni dio zahtjeva je excel tabela koja se popunjava u skladu sa dokumentom Uputstvo za popunjavanje excel tabele za uvoz veterinarskih ljekova koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet (ažurirano 17.4.2024. godine) i dostavlja elektronski na e-mail adresu: [email protected] .

Uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz dostavlja se i Obrazloženi predlog predlagača uvoza veterinarskog lijeka koji nema dozvolu za stavljanje lijeka u promet (ažurirano 17.04.2024. godine).

Za obradu zahtjeva za izdavanje saglasnosti za nabavku, odnosno uvoz/ izvoz veterinarskih ljekova plaća se naknada. Informacije o načinu plaćanja i visini naknade za obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti Instituta možete pogledati na stranici Cjenovnik usluga.

Podatke o veterinarskim ljekovima za koje je izdata saglasnost za uvoz u tekućoj godini možete pogledati ovdje  (ažurirano 4.4. 2024.)

Spisak veterinarskih ljekova kojima je izdato odobrenje za uvoz u Crnu Goru u prethodnim godinama možete pogledati u nastavku:

Kontrolisane supstance

Institut za ljekove i medicinska sredstva, prema Zakonu o ljekovima, nadležan je za izdavanje dozvola za droge i prekursore u skladu sa Zakonom o sprječavanju zloupotrebe droga i Zakonom o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci  koji uređuju ove oblasti.

 

Dozvolu za promet na veliko ljekova koji sadrže droge za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini izdaje Institut.

 

Više informacija o podnošenju zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za za izdavanje dozvole za promet na veliko veterinarskim ljekovima koji sadrže droge možete pogledati na stranici Inspektorata Promet na veliko / Dobra distributivna praksa .

 

Spisak droga i psihotropnih supstanci je definisan  Pravilnikom o spisku droga, a spisak prekursora je definisan Pravilnikom o spisku supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga. 

 

Kad je u pitanju uvoz/izvoz/tranzit droga i psihotropnih supstanci, registrovano pravno lice podnosi Institutu Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit droga koji se predaje uz odgovarajuću dokumentaciju. Na isti način se može podnijeti i Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit prekursora i ljekova koji sadrže prekursore, uz odgovarajuću dokumentaciju.

 

Više informacija o podnošenju zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit droga, odnosno  prekursora i ljekova koji sadrže prekursore možete pogledati na stranici Kontrolisane supstance .

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter