Pijava nezeljenog dejstva lijeka

Na osnovu Zakona o ljekovima obaveza zdravstvenih radnika je da sumnju na neželjeno dejstvo lijeka  prijave Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED). Neželjeno dejstvo lijeka zdravstveni radnici mogu prijaviti Institutu direktno ili posredstvom predstavnika proizvođača lijeka (nosioca dozvole za lijek) u Crnoj Gori. Neželjene reakcije nakon vakcinacije CInMED prati u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore.

Prijavljivanje sumnje na neželjeno dejstvo lijeka se vrši pomoću Obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka (ažurirano 24.11.2020. god.) uzimajući u obzir Napomene važne za popunjavanje obrasca

Prijavljivanje sumnje na neželjenu reakciju nakon primjene vakcine se vrši pomoću Obrasca za prijavu neželjene reakcije nakon vakcinacije (ažurirano 2.3.2023. god.) uzimajući u obzir Napomene važne za popunjavanje Obrasca.

Pacijenti sumnju na neželjeno dejstvo lijeka/vakcine mogu prijaviti CInMED popunjavanjem Obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka od strane pacijenta (ažurirano 15.10.2021.)

Ispunjeni obrazac možete dostaviti Institutu na jedan od sljedećih načina:

Poštom (ili lično) na adresu:

Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Bul. Ivana Crnojevića 64a

81000 Podgorica

Telefonom:

+382 (20) 310 280

+382 (20) 310 281

+382 (20) 310 580

Faksom:

+382 (20) 310 581

Elektronskom poštom na adresu:

Sumnja na neželjeno dejstvo lijeka može se prijaviti CInMED i preko forme za online prijavu kojoj možete pristupiti klikom ili skeniranjem QR koda ispod.

Ukoliko ste izabrani ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ljekar u opštoj bolnici ili farmaceut u ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm”, sumnju na neželjeno dejstvo lijeka/vakcine možete prijaviti Institutu direktno, pomoću informacionog sistema koji koristite u svakodnevnom radu.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter