Pijava nezeljenog dejstva lijeka

Na osnovu Zakona o ljekovima obaveza zdravstvenih radnika je da sumnju na neželjeno dejstvo lijeka  prijave Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED). Neželjeno dejstvo lijeka zdravstveni radnici mogu prijaviti Institutu direktno ili posredstvom predstavnika proizvođača lijeka (nosioca dozvole za lijek) u Crnoj Gori. Neželjene reakcije nakon vakcinacije CInMED prati u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore.

 

Sumnja na neželjeno dejstvo lijeka može se prijaviti CInMED preko forme za online prijavu kojoj možete pristupiti klikom ili skeniranjem QR koda ispod.

 

Prijavljivanje sumnje na neželjeno dejstvo lijeka se vrši i pomoću Obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka (ažurirano 24.11.2020. god.) uzimajući u obzir Napomene važne za popunjavanje obrasca

Prijavljivanje sumnje na neželjenu reakciju nakon primjene vakcine se vrši pomoću Obrasca za prijavu neželjene reakcije nakon vakcinacije (ažurirano 2.3.2023. god.) uzimajući u obzir Napomene važne za popunjavanje Obrasca.

Pacijenti sumnju na neželjeno dejstvo lijeka/vakcine mogu prijaviti CInMED popunjavanjem Obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka od strane pacijenta (ažurirano 15.10.2021.)

Ispunjeni obrazac možete dostaviti Institutu na jedan od sljedećih načina:

Poštom (ili lično) na adresu:

Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Bul. Ivana Crnojevića 64a

81000 Podgorica

Telefonom:

+382 (20) 310 280

+382 (20) 310 281

+382 (20) 310 580

Faksom:

+382 (20) 310 581

Elektronskom poštom na adresu:

 

Ukoliko ste izabrani ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ljekar u opštoj bolnici ili farmaceut u ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm”, sumnju na neželjeno dejstvo lijeka/vakcine možete prijaviti Institutu direktno, pomoću informacionog sistema koji koristite u svakodnevnom radu.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter