01

Djelatnost

Institut za ljekove i medicinska sredstva je nezavisan regulatorni organ Crne Gore u oblasti ljekova i medicinskih sredstava

02

Misija i Vizija

Misija Instituta je obezbjeđivanje kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova i medicinskih sredstava odgovarajućih performansi

03

Organizacija

Organi upravljanja Instituta su Upravni odbor i direktor

04

Dokumenta

Opšti akti i druga dokumenta od značaja za poslovanje Instituta

05

Sistem menadžmenta kvalitetom

Institut kontinurano radi na implementaciji i unapređenju sistema kvaliteta

06

Stručna mišljenja i CPP

Institut izdaje stručna mišljenja iz svojih nadležnosti

07

Međunarodna saradnja

Institut se pozicinirao kao relevantan partner u regionu, Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici

08

Reklamacije

U slučaju bilo kakve neusaglašenosti ili greške možete podnijeti reklamaciju radi ispravke

09

Publikacije

Jedan od načina pravilnog informisanja je kroz aktuelne publikacije CInMED-a

10

CInMED u medijima

Prepoznajući važnost otvorenosti radnih procesa, Institut od svog osnivanja kontinuirano sarađuje s medijima.