Ljekovi

 • Zakon o ljekovima („Službeni list CG“, broj 80/20)
  Napomena: propis se primjenjuje na postupke pokrenute od 11.8.2017. godine
 • Zakon o veterinarstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 30/12, 48/15, 57/15, 52/16 i 43/18)
 • Zakon o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
  Napomena: propis se primjenjuje na postupke pokrenute od 1.7.2017. godine

 • Zakon o ljekovima („Službeni list CG“, br. 56/11 i 06/13)
  Napomena: propis se primjenjuje na postupke pokrenute do 11.8.2020. godine
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 60/03, br. 73/10 i 32/11)
  Napomena: propis se primjenjuje na postupke pokrenute do 1.7.2017. godine

Pretražite registre

Ovdje možete pretražiti sve registre.

Prijavite se na

Newsletter