potrosnja ljekova veterina

Prema odredbama Zakona o ljekovima, Institut za ljekove i medicinska sredstva ima nadležnost u poslovima prikupljanja i obrade podataka o prometu i potrošnji veterinarskih ljekova.

 

Proizvođači ljekova, nosioci dozvole za promet ljekova na veliko, apoteke i veterinarske ustanove dužni su da Institutu redovno podnose izvještaj o ukupnoj vrijednosti izvršene prodaje, najmanje jednom godišnje.

 

Izvještaj o ukupnoj vrijednosti izvršene prodaje svih ljekova, kao i obimu prodaje za sve pojedinačne ljekove (po pakovanjima) veterinarskih ljekova dostavlja se Institutu prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj veterinarskoj klasifikacionoj šifri (ATCvet), koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija.

 

ATC sistem je sistem klasifikacije koji ljekove dijeli u grupe na osnovu organa ili sistema na koje djeluju u skladu sa svojim hemijskim, farmakološkim i terapijskim svojstvima. Svaka supstanca se identifikuje specifičnom alfanumeričkom oznakom, pa je moguće grupisati one sa sličnim karakteristikama u ATC nivoe.

 

ATCvet sistem klasifikacije za veterinarske ljekove (www.whocc.no/atcvet/) zasnovan je na istim principima kao i sistem ATC za supstance koje se koriste u humanoj medicini, a ATCvet kod se kreira postavljanjem slova Q ispred ATC koda. U pojedinim slučajevima, kreirani su specifični ATCvet kodovi, npr. antibakterijski ljekovi za intramamarnu primjenu (QJ51) i imunološki ljekovi (QI).

 

U sistemima ATC i ATCvet preparati su podijeljeni u grupe, prema njihovoj terapijskoj primjeni. U ATCvet sistemu prvi nivo podjele izvršen je u 15 anatomskih grupa prema glavnoj terapijskoj primjeni:

 

Nivo klasifikacije – Anatomske grupe:

QA – Digestivni trakt i metabolizam
QB – Krv i krvotvorni organi
QC – Kardiovaskularni sistem
QD – Dermatološki ljekovi
QG – Genitourinarni sistem i polni hormoni
QH – Hormoni za sistemsku primjenu, izuzev polnih hormona i insulina
QI – Imunološki preparati
QJ – Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu
QL – Antineoplastici i imunomodulatori
QM – Mišićno-kostni sistem
QN – Nervni sistem
QP – Antiparazitici, insekticidi i repelenti
QR – Respiratorni sistem
QS – Senzorni organi
QV – Ostali ljekovi

 

U okviru anatomskih grupa, preparati su podijeljeni na glavne terapijske grupe (2. nivo), i dalje na hemijsko / terapijsko / farmakološke podgrupe (3. i 4. nivo) i pojedinačne hemijske supstance odnosno INN, koje su klasifikovane na 5. nivou (izuzev QI – imunološki ljekovi).

 

ATCvet klasifikacija omogućava poređenje podataka o prometu veterinarskih ljekova. Na osnovu dostavljenih izvještaja, Institut obrađuje podatke o ukupnoj potrošnji po ATC vet klasifikaciji ljekova izraženu ukupnim iznosom u eurima prema veleprodajnim cijenama.

 

Izvještaji o potrošnji veterinarskih ljekova

 

Institut za ljekove i medicinska sredstva je objavio izvještaje o potrošnji ljekova za:

 

Uporednu analizu potrošnje u Crnoj Gori  na osnovu dostavljanih izvještaja o izvršenoj prodaji veterinarskih ljekova dobijenih od registrovanih veledrogerija za promet na veliko veterinarskih ljekova možete preuzeti:

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter