Kontaktirajte nas

Pišite nam

Adresa:
Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Bulevar Ivana Crnojevića 64a
81000 Podgorica
Crna Gora


Telefoni:
 +382 (20) 310 280
 +382 (20) 310 281
 +382 (20) 310 580


E-mail:
 info@cinmed.me

KABINET DIREKTORA


Direktorica
Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša
kabinet@cinmed.me

Zamjenik direktora
M.Sc. Mira Kontić
mira.kontic@cinmed.me

Šef kabineta/Portparol
mr pharm. Anja Glušica
anja.glusica@cinmed.me

Menadžer kvaliteta

dipl.ing Petar Koprivica

petar.koprivica@cinmed.meCENTAR ZA ODOBRAVANJE LJEKOVA


Rukovoditeljka
mr pharm. Gordana Boljević
gordana.boljevic@cinmed.me

Odjeljenje za izdavanje dozvole za lijek
Rukovoditeljka

mr pharm. Tatjana Banković
tatjana.bankovic@cinmed.me

Odjeljenje za varijacije
Rukovoditeljka
mr pharm. Berina Ljuca
berina.ljuca@cinmed.me

Odjeljenje za veterinarske ljekove
Rukovoditeljka
dr vet. Tatjana Babović
tatjana.babovic@cinmed.meCENTAR ZA PROCJENU KVALITETA, BEZBJEDNOSTI I EFIKASNOSTI LJEKOVA


Rukovoditeljka
mr pharm. spec. Maja Lisičić
maja.lisicic@cinmed.meCENTAR ZA PROMET I BEZBJEDNU PRIMJENU LJEKOVA


Rukovoditeljka
mr pharm. Lidija Čizmović
lidija.cizmovic@cinmed.me

Odjeljenje za farmakovigilancu
Rukovoditeljka
mr pharm. Veselinka Vukićević
veselinka.vukicevic@cinmed.me

Odjeljenje za praćenje potrošnje i određivanje maksimalnih cijena ljekova
Rukovoditeljka
mr pharm. Lidija Čizmović
lidija.cizmovic@cinmed.me

Odjeljenje za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz
Rukovoditeljka
dr sc. pharm. Tijana Mićović
tijana.micovic@cinmed.meCENTAR ZA MEDICINSKA SREDSTVA


Rukovodilac
dr stom. Uroš Labudović
uros.labudovic@cinmed.meINSPEKTORAT


Rukovoditeljka
mr pharm. spec. Sonja Bulajić
sonja.bulajic@cinmed.meLABORATORIJA


Rukovododilac
M.Sc. David Kočović
david.kocovic@cinmed.meODJELJENJE ZA EKONOMSKE POSLOVE


Dipl. Ecc. Ana Radojević: ana.radojevic@cinmed.meODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE


Rukovoditeljka
dipl. prav. Vesna Kostić
vesna.kostic@cinmed.meODJELJENJE ZA INFORMATIČKE I TEHNIČKE POSLOVE


Rukovoditeljka
spec. app. Dejana Ljumović
dejana.ljumovic@cinmed.mePISARNICA I OPŠTI POSLOVI


aleksandar.crnogorac@cinmed.me