Kontaktirajte nas

Pišite nam

Adresa:
Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Bulevar Ivana Crnojevića 64a
81000 Podgorica
Crna Gora

 

Telefoni:
 +382 (20) 310 280
 +382 (20) 310 281
 +382 (20) 310 580

 

Fax:
 +382 (20) 310 581

 

email:
 info@cinmed.me

KABINET DIREKTORA


Direktorica
Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša
kabinet@cinmed.me

 

Zamjenik direktora
M.Sc. Mira Kontić
mira.kontic@cinmed.me

 

Šef kabineta/Portparol
mr pharm. Anja Glušica
anja.glusica@cinmed.me

 

Menadžer kvaliteta
dipl. ing.el. Denis Reković
denis.rekovic@cinmed.me

 


CENTAR ZA ODOBRAVANJE LJEKOVA


Rukovoditeljka
mr pharm. Gordana Boljević
gordana.boljevic@cinmed.me

 

Odjeljenje za izdavanje dozvole za lijek
Rukovoditeljka

mr pharm. Tatjana Banković
tatjana.bankovic@cinmed.me

 

Odjeljenje za varijacije
Rukovoditeljka
mr pharm. Berina Ljuca
berina.ljuca@cinmed.me

 

Odjeljenje za veterinarske ljekove
Rukovoditeljka
dr vet. Tatjana Babović
tatjana.babovic@cinmed.me

 


CENTAR ZA PROCJENU KVALITETA, BEZBJEDNOSTI I EFIKASNOSTI LJEKOVA


Rukovoditeljka
mr pharm. spec. Maja Lisičić
maja.lisicic@cinmed.me

 

Odjeljenje za klinička ispitivanja i procjenu bezbjednosti i efikasnosti ljekova
Rukovoditeljka

mr pharm. spec. Maja Lisičić
maja.lisicic@cinmed.me

 

Odjeljenje za procjenu kvaliteta ljekova
Rukovoditeljka

dr sc. pharm. spec. Marija Mašković
marija.maskovic@cinmed.me

 


CENTAR ZA PROMET I BEZBJEDNU PRIMJENU LJEKOVA


Rukovoditeljka
mr pharm. Lidija Čizmović
lidija.cizmovic@cinmed.me

 

Odjeljenje za farmakovigilancu
Rukovoditeljka
mr pharm. Veselinka Vukićević
veselinka.vukicevic@cinmed.me

 

Odjeljenje za praćenje potrošnje i određivanje maksimalnih cijena ljekova
Rukovoditeljka
mr pharm. Lidija Čizmović
lidija.cizmovic@cinmed.me

 

Odjeljenje za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz
Rukovoditeljka
dr sc. pharm. Tijana Mićović
tijana.micovic@cinmed.me

 


CENTAR ZA MEDICINSKA SREDSTVA


Rukovodilac
dr stom. Uroš Labudović
uros.labudovic@cinmed.me

 


INSPEKTORAT


Rukovoditeljka
mr pharm. spec. Sonja Bulajić
sonja.bulajic@cinmed.me

 


LABORATORIJA


Rukovododilac
M.Sc. David Kočović
david.kocovic@cinmed.me

 


ODJELJENJE ZA EKONOMSKE POSLOVE


Rukovoditeljka
dipl. ecc. Svetlana Raonić
svetlana.raonic@cinmed.me

 


ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE


Rukovoditeljka
dipl. prav. Vesna Kostić
vesna.kostic@cinmed.me

 


ODJELJENJE ZA INFORMATIČKE I TEHNIČKE POSLOVE


Rukovoditeljka
spec. app. Dejana Ljumović
dejana.ljumovic@cinmed.me

 


PISARNICA I OPŠTI POSLOVI


Rukovodilac
Aleksandar Crnogorac
aleksandar.crnogorac@cinmed.me