Opšte informacije

Inspektorat izdaje dozvolu za proizvodnju i dozvolu za promet ljekova na veliko

Proizvodnja / Dobra proizvođačka praksa

Institut izdaje sertifikat o usaglašenosti proizvodnje sa smjernicama Dobre proizvođačke prakse

Promet na veliko / Dobra praksa u distribuciji

Institut izdaje sertifikat o usaglašenosti proizvodnje sa smjernicama Dobre prakse u distribuciji

Dobra praksa u farmakovigilanci

 Sistem farmakovigilance organizuje se u skladu sa smjernicama Dobre prakse u farmakovigilanci

Dobra klinička praksa

Klinička ispitivanja se sprovode u skladu sa smjernicama Dobre prakse u kliničkim ispitivanjima