godisnji izvjestaji PhV

Na osnovu Zakona o ljekovima Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore prikuplja, obrađuje i analizira prijave neželjenih dejstava ljekova dostavljene od strane zdravstvenih radnika i pacijenata direktno, ili posredstvom predstavnika nosilaca dozvole za lijek. Od oktobra 2009. godine naša zemlja je punopravna članica Programa SZO za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova (www.who-umc.org), tako da se sve prijave sa teritorije Crne Gore čuvaju u nacionalnoj bazi podataka i prosljeđuju u globalnu bazu podataka zajedničku za sve zemlje članice Programa. Prema kriterijumima SZO, optimalan sistem za farmakovigilancu podrazumijeva više od 200 prikupljenih prijava na milion stanovnika godišnje.


CInMED organizuje brojne aktivnosti vezane za edukaciju zdravstvenih radnika, pacijenata i nosilaca dozvole za lijek, kako bi broj prikupljenih prijava bio što veći, čime bi sistem spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova postao pouzdan pokazatelj eventualnih problema vezanih za primjenu ljekova u Crnoj Gori.


Svake godine, CInMED objavljuje Godišnji izvještaj o rezultatima spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova za prethodnu godinu, koji sadrži osnovne podatke o broju i strukturi prikupljenih prijava. Godišnji izvještaj predstavlja prikaz najznačajnijih aktivnosti kada je u pitanju sistem farmakovigilance, ne sadrži lične podatke o zdravstvenim radnicima i pacijentima, pri čemu podaci o godišnjem nivou dostavljenih prijava, kao i ostali parametri obuhvaćeni izvještajem, služe kao pokazatelji razvoja sistema farmakovigilance.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter