Registracija

Institut vrši registraciju medicinskog sredstva za koje je izvršeno ocjenjivanje usaglašenosti sa osnovnim zahtjevima

Promet na veliko

Promet na veliko medicinskih sredstava obuhvata nabavku, skladištenje i distribuciju

Interventni uvoz

Institut za ljekove i medicinska sredstva u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima, može da odobri uvoz neregistrovanih medicinskih sredstva

Promet na malo

Promet medicinskih sredstava na malo obavlja apoteka, veterinarska apoteka i specijalizovani maloprodajni objekat

Proizvodnja

Proizvodnju medicinskih sredstava mogu da obavljaju samo pravna i fizička lica koja su registrovana od strane Instituta

Registracija proizvođača medicinskih sredstava koji nemaju sjedište/boravak/prebivalište u Crnoj Gori

Oglašavanje

Oglašavanje medicinskog sredstva je svaki oblik davanja istinitih informacija opštoj i stručnoj javnosti

Obilježavanje

Svako medicinsko sredstvo koje se stavlja u promet mora da bude obilježeno podacima za njegovu bezbjednu i pravilnu upotrebu

Klinička ispitivanja

Klinička ispitivanja su fundamentalna za razvoj inovativnih proizvoda: ljekova i medicinskih sredstava

Vigilanca

Institut organizuje sistem vigilance sa ciljem prikupljanja i procjene podataka vezanih za bezbjednost primjene medicinskog sredstva

Registar medicinskih sredstava

Na ovoj strani možete pronaći podatke o registrovanim medicinskim sredstvima