Opšte informacije

Farmakovigilanca je skup aktivnosti vezanih za prikupljanje, procjenu i reagovanje na neželjena dejstva ljekova

Prijava neželjenog dejstva lijeka

Sumnju na neželjeno dejstvo lijeka zdravstveni radnici i pacijenti prijavljuju Institutu

Uputstva za nosioca dozvole za lijek

Obaveze nosioca dozvole za lijek precizno su definisane regulativom i uputstvima  

Pisma zdravstvenim radnicima

Nove informacije od značaja za bezbjednu primjenu ljekova se dostavljaju kao Pismo zdravstvenim radnicima

Mjere minimizacije rizika

Mjere minimizacije rizika su intervencije i aktivnosti koje se sprovode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost ispoljavanja neželjenih dejstava

Lista ozbiljnih neželjenih dejstava

Ozbiljno neželjeno dejstvo lijeka je ono koje ima za posljedicu smrt, neposrednu životnu ugroženost ili bolničko liječenje

Lista ljekova pod dodatnim praćenjem

Institut objavljuje Listu ljekova pod dodatnim praćenjem

Godišnji izvještaji

Institut prikuplja, obrađuje i analizira prijave neželjenih dejstava ljekova