01

Izadavanje dozvole za lijek

Institut je nadležan za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet

02

Uvoz/izvoz ljekova

Institut izdaje saglasnost za uvoz ljekova koji nemaju dozvolu za lijek

03

Kontrolisane supstance

Institut je nadležan za izdavanje dozvola za droge i prekursore

04

Klinička ispitivanja

Klinička ispitivanja su fundamentalna za razvoj inovativnih proizvoda: ljekova i medicinskih sredstava

05

Potrošnja ljekova

Institut je nadležan je za prikupljanje, obradu i objavljivanje izvještaja o potrošnji ljekova u Crnoj Gori

06

Maksimalne cijene ljekova

Institut formira maksimalne cijene ljekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

07

Registar humanih ljekova

Na ovoj strani možete pronaći podatke o ljekovima za koje je Institut izdao dozvolu za stavljanje lijeka u promet