Izdavanje dozvole za lijek

Institut je nadležan za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet

Uvoz/izvoz ljekova


Institut izdaje saglasnost za uvoz ljekova koji nemaju dozvolu za lijek

Kontrolisane supstance

Institut je nadležan za izdavanje dozvola za droge i prekursore

Klinička ispitivanja

Klinička ispitivanja su fundamentalna za razvoj inovativnih proizvoda: ljekova i medicinskih sredstava

Potrošnja ljekova

Institut je nadležan je za prikupljanje, obradu i objavljivanje izvještaja o potrošnji ljekova u Crnoj Gori

Maksimalne cijene ljekova

Institut formira maksimalne cijene ljekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

Defekti kvaliteta ljekova

Na ovoj strani možete pronaći uputstva za prijavu sumnje na defekt kvaliteta lijeka

Registar humanih ljekova

Na ovoj strani možete pronaći podatke o ljekovima za koje je Institut izdao dozvolu za stavljanje lijeka u promet