Medicinska sredstva

Prethodno važeći propisi

Pravilnici

Na osnovu Zakona o medicinskim sredstvima („Službeni list CG”, broj 24/19), donijeti su: 

Smjernice dobre prakse u distribuciji medicinskih sredstava

Pretražite registre

Ovdje možete pretražiti sve registre.

Prijavite se na

Newsletter