Medicinska sredstva

Prethodno važeći propisi

Pravilnici

Na osnovu Zakona o medicinskim sredstvima („Službeni list CG”, broj 24/19), donijeti su:

 

Smjernice dobre prakse u distribuciji medicinskih sredstava

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter