maksimalne cijene ljekova

Na osnovu Zakona o ljekovima, Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore formira maksimalne cijene ljekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, a u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje Vlada i propisani su Uredbom o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova.

Za formiranje maksimalnih cijena ljekova koristi se metodologija međunarodnog poređenja cijena (IPR) koja je najčešće korišćena metodologija u većini zemalja Evropske unije.

Referentne zemlje koje se koriste za formiranje maksimalnih cijena ljekova u Crnoj Gori su:

  • Republika Srbija
  • Češka Republika
  • Rumunija.

Ako nije moguće utvrditi uporedivu cijenu lijeka na veliko na osnovu podataka iz referentnih zemalja, za referentnu zemlju uzima se zemlja Evropske unije sa najnižom uporedivom cijenom lijeka, u kojoj se lijek proizvodi, odnosno u kojoj je lijek dobio dozvolu za stavljanje u promet.

Na osnovu kriterijuma propisanih Uredbom, Institut utvrđuje maksimalne cijene ljekova na veliko za ljekove koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja u Crnoj Gori. Maksimalne cijene se utvrđuju za ljekove koji se nalaze na Listi ljekova, kao i za ljekove koji su odobreni od stane Ministarstva zdravlja u skladu sa zakonom. Maksimalne cijene se mogu utvrđivati i za ljekove za koje se podnosi zahtjev za stavljanje na Listu ljekova u promet.

Nosioci dozvole za stavljanje lijeka u promet i nosioci dozvole za promet ljekova na veliko dužni su da Institutu podnesu zahtjev za formiranje maksimalne cijene lijeka odnosno njeno usklađivanje, u skladu sa Uputstvom za formiranje maksimalne cijene lijeka.

U skladu sa odredbama Uredbe, Institut objavljuje utvrđene maksimalne cijene ljekova.

Napomena: Izvještaj se ažurira podacima o cijenama utvrđenim po osnovu zahtjeva za usklađivanje na način da se prikazuje posljednja utvrđena cijena za određeni lijek.


Prethodne objavljene izvještaje o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova možete pogledati u Arhivi izvještaja.

Uputstva

Obrazac

Arhiva izvještaja

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 9.1.2024.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 28.12.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 2.11.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 13.9.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 16.8.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 25.7.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 16.6.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 11.5.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 13.4.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova  (ažurirano 13.3.2023.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 27.12.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 7.11.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 15.9.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 6.7.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 30.5.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 19.5.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 5.5.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 15.4.2022.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 27.12.2021.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 4.11.2021.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 18.6.2021.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 30.12.2020.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 4.3.2020.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 14.2.2020.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 23.1.2020.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 19.12.2019.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 30.7.2019.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 19.4.2019.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 27.12.2018.)

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova (ažurirano 8.8.2018.)

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter