01

Ljekovi

Područje ljekova uređeno je Zakonom o ljekovima i brojnim podzakonskim propisima

02

Medicinska sredstva

Područje medicinskih sredstava uređeno je Zakonom o medicinskim sredstvima i podzakonskim propisima

03

Kontrolisane supstance

Droge, kao i supstance koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci nalaze se pod posebnim režimom

04

Smjernice dobrih praksi

Smjernice GxP propisuju najviše evropske standarde, u proizvodnji, prometu, farmakovigilanci i kliničkim ispitivanjima ljekova