CInMED postao član Međunarodnog foruma regulatora medicinskih sredstava

KOP_3432-O

Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) sa ponosom objavljuje da je postao pridruženi član Međunarodnog foruma regulatora medicinskih sredstava (International Medical Devices Regulators Forum, IMDRF). Za CInMED, kao crnogorski regulatorni autoritet za medicinska sredstva, ovaj korak je od izuzetnog značaja za dalji razvoj i unapređenje regulatornog okvira, i imaće dalekosežne implikacije za crnogorsku industriju, globalnu međunarodnu poziciju i procese evropskih integracija.

 

Samo šest mjeseci nakon zvaničnog poziva predsjedavajućeg IMDRF, dr. Andrzej Rysa, da CInMED postane član porodice međunarodnih regulatora na polju medicinskih sredstava, Crna Gora se ponosno ističe kao jedina zemlja u regionu koja je ostvarila ovaj zapažen uspjeh, a nije članica Evropske unije (EU).

 

Zvaničnom 24. sastanku IMDRF održanom krajem prošlog mjeseca u Berlinu prisustvovali su na poziv Evropske komisije predstavnici CInMED-a, mr Mira Kontić, zamjenica direktora, i dr Uroš Labudović, rukovodilac Centra za medicinska sredstva. Tom prilikom predstavljen je CInMED kao nadležno regulatorno tijelo Crne Gore u ovoj oblasti, te perspektiva CInMED-a i prednosti našeg tržišta, kao i zvanična aplikacija za postizanje statusa pridruženog člana (affiliate membership) u IMDRF.

 

IMDRF je renomirana međunarodna organizacija koja okuplja regulatore i stručnjake iz oblasti medicinskih sredstava iz različitih djelova svijeta. Njen glavni cilj je unapređenje globalne harmonizacije regulatornih pristupa za medicinska sredstva. Članstvo u IMDRF pruža mogućnost razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi između članica. Time se stvara okruženje koje podstiče inovacije i obezbjeđuje sigurnost i efikasnost medicinskih sredstava, i stvara jak i jedinstven regulatorni okvir uz promociju efikasnih modela za odgovor na rastuće izazove u zaštiti javnog zdravlja i bezbjednosti pacijenata.

 

Članice ove međunarodne organizacije su i najuticajniji evropski i svjetski regulatori, kao što su agencije za ljekove SAD, Brazila, Kanade, Velike Britanije, Japana, Kine, Australije itd.

Za CInMED, postati pridruženi član IMDRF predstavlja prepoznavanje visokih standarda kvaliteta i profesionalizma koji su uspostavljeni u radu crnogorskog regulatornog tijela. Ovo članstvo otvara vrata široj saradnji sa drugim regulatornim tijelima i stručnjacima širom svijeta, omogućavajući pristup najnovijim informacijama i smjernicama u oblasti medicinskih sredstava.

 

Pristup globalnim standardima i smjernicama za razvoj i plasman medicinskih sredstava će ojačati konkurentske pozicije crnogorskih kompanija na međunarodnom tržištu i doprinijeti ekonomskom rastu zemlje.

 

Pored toga, članstvo u IMDRF predstavlja i značajan korak ka ostvarivanju ciljeva pristupanja Crne Gore EU, imajući u vidu da je prihvatanje globalno harmonizovanih standarda i pravila u oblasti medicinskih sredstava ključno za usklađivanje sa zahtjevima EU i olakšava i ubrzava proces pristupanja EU.

 

Ovaj korak prema članstvu u IMDRF predstavlja veliku čast i obavezu za CInMED, ali i priznanje za dosadašnje napore i posvećenost.

 

Status koji je CInMED stekao ovim putem otvara nam vrata ka mnogim prednostima unutar ove organizacije, gdje je posebno važno istaći pristup prilikama za stručno usavršavanje, najnovijim trendovima i inovacijama, kao i osnaživanje naše pozicije za članstvo u EU. Dostignuća na polju medicinskih sredstava, odnosno uvođenje izuzetno sofisticiranih novih tehnologija u liječenje najkompleksnijih oboljenja zaista pomjera granice konvencionalne medicine. Stoga moramo širiti svoje vidike i biti spremni za budućnost koju sa sobom donosi naučno-tehnološki razvoj, ali i uvoditi mjere koje obezbjeđuju najviši standard zaštite naših pacijenata.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter