Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter

Na osnovu čl. 131 i 150 Zakona o ljekovima („Službeni list CG“, br. 080/20), i Pravilnika o obliku, sadržaju, periodu za koji se dostavlja i načinu dostavljanja izvještaja o prodaji ljekova („Sl.list CG“ br. 02/13), Institut za ljekove i medicinska sredstva je pripremio izvještaj o potrošnji ljekova u Crnoj Gori za 2021. godinu.   Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija koje su obavljale promet ljekovima u Crnoj Gori u 2021. godini (14 privatnih i 1 državna), tj. njihovi izvještaji o prodaji ljekova u Crnoj Gori, iz 2021. godine.   U bazi podataka Instituta za praćenje potrošnje, ljekovi su svrstani po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) po ATC grupama i po internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN).   Svi izvještaji o potrošnji ljekova koji su bili u prometu, iskazani su brojem definisanih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u eurima (), prema veleprodajnim cijenama.   Za preračun DDD-a, korišćena je metodologija WHO, a za izračun je korišćen broj stanovnika u Crnoj Gori iz 2021. godine, prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT). Za izračunavanje DDD/1000/dan po gradovima, uzet je broj stanovnika u pojedinim gradovima, u 2021. godini, takođe prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT).   Prikazani su i odvojeni podaci o bolničkoj i vanbolničkoj potrošnji ljekova.   Dobijeni podaci o ukupnoj potrošnji ljekova u Crnoj Gori, u 2021. godini, ukazuju da je potrošnja iznosila 1433,02 DDD/1000/dan, finansijski 139.211.952,26 €.   U finansijski iznos od 139.211.952,26 € je uračunata ukupna potrošnja svih ljekova, uključujući i ljekove koji nemaju definisanu ATC klasifikaciju, homeopatske, herbalne ljekove, kao i ljekove koji nemaju DDD, a čija ukupna potrošnja iznosi 374.697,53 €.   Prema podacima dobijenim od Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda, u 2021. godini je izdvojeno 112.740.285,80 €, što predstavlja 81% od ukupno utrošenih sredstava za ljekove u Crnoj Gori tokom 2021. godine.   Izvještaji o potrošnji za 2021. obuhvataju sledeće tabele: Tabela 1:   Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini prema DDD/1000/dan po glavnoj grupi ATC klasifikacije Tabela 2:  Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini u eurima po glavnoj grupi ATC klasifikacije Tabela 3:  Prvih 10 ljekova po potrošnji u DDD/1000/dan u 2021. godini Tabela 4:  Prvih 10 ljekova po potrošnji u eurima u 2021 godini Tabela 5:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po DDD/1000/dan, vanbolnička potrošnja Tabela 6:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po potrošnji u eurima, vanbolnička potrošnja Tabela 7:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja Tabela 8:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po potrošnji u eurima, bolnička potrošnja Tabela 9:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan Tabela 10: Prvih 10 ljekova u 20201 godini za opštinu Podgorica po vrijednosti u eurima Tabela 11:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan Tabela 12: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti u eurima Tabela 13: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan Tabela 14: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti u eurima Tabela 15: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bar po vrijednosti DDD/1000/dan Tabela 16: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bar po vrijednosti u eurima Tabela 17: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Berane po vrijednosti DDD/1000/dan Tabela 18: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Berane po vrijednosti u eurima   Navedeni podaci pokazuju da je u ukupnoj potrošnji prema DDD/1000/dan, kao i prethodnih godina, najviše korišćena grupa ljekova za liječenje kardiovaskularnog sistema, čiji je udio potrošnje 30% od ukupne potrošnje svih ljekova. Slijede ljekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa sa 28,5% učešća, zatim ljekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma sa 11,50%, ljekovi koj djeluju na nervni sistem sa 9,43 %, zatim ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema sa 6%, ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema sa 5,48% itd.   Kada govorimo o potrošnji u finansijskom smislu, najveću potrošnju su imali ljekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora (41.486.663,15 EUR) sa učešćem od 29,80% u ukupnoj potrošnji, zatim antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu (19.557.152,93 EUR) sa učešćem od 14%, ljekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa (18.545.920,92 EUR) sa učešćem od 13,32%, ljekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma (17.278.884,06 EUR) sa 12,41%, ljekovi za liječenje kardiovaskularnog sistema (10.936.372,61 EUR) sa 7,9% itd.   Upoređujući podatke o potrošnji ljekova iz 2021. godine sa podacima iz prethodne, 2020. godine, a imajući u vidu da je u pitanju period pandemije COVID-19, kao i podatak da je 2021. godina sa najvećim brojem oboljelih od COVID-19, očekivano je i zabilježen značajan porast potrošnje ljekova. Potrošnja ljekova u DDD/1000/dan je porasla za 6,53%, a finansijski je zabilježen porast od 20,93%.   Grupa ljekova koja je, izraženo u DDD/1000/dan, zabilježila najveći porast u potrošnji u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone (22,10%), a u toj grupi ljekova najznačajniji porast su zabilježili glukokortikoidi (kortikosteroidi za sistemsku primjenu), zatim slijede ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema (16,20%), ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa (14,38%), kao i antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, posebno antibiotici čija je potrošnja porasla za 12,39%. Značajno je napomenuti da je u 2021. godini zabilježen porast potrošnje ljekova u skoro svim grupama ljekova, osim za ljekove za liječenje kardiovaskularnog sistema, ljekove za liječenje nervnog sistema i za ljekove koji djeluju na oko i uho, gdje je došlo do neznatnog smanjenja potrošnje.   Najznačajniji finansijski porast u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su zabilježili antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, 55,56%. Značajno je napomenuti da ovoj grupi ljekova, osim antibiotika koji su zabilježili značajan finansijski porast od skoro dva miliona eura (30%), pripadaju i vakcine protiv COVID-19. Značajan porast potrošnje hormonskih preparata za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone, u DDD/1000/dan je u korelaciji i sa finansijskom potrošnjom ove grupe ljekova, gdje je zabilježen porast od 28,03%. Isto je i u slučaju ljekova za liječenje krvi i krvotvornih organa, gdje je finansijska potrošnja povećana za 21,22%. Finansijski porast potrošnje u 2021. godini je zabilježen i u grupi ljekova koji pripadaju grupi antineoplastika i imunomodulatora, i to u vrijednosti od 20,16%.  

Tabela 1

Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije
R.br. ATC Nazivi glavnih ATC grupa DDD/1000/dan
1 C Kardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem) 430,51
2 B Krv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa) 408.62
3 A Alimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma) 164.32
4 N Nervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem) 135.07
5 M Mišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema) 85,97
6 R Respiratorni sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema) 78.52
7 H Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline 51.57
8 G Genitourinarni sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistema i polni hormoni) 33.60
9 J Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu 32.65
10 L Antineoplastici i imunomodulatori 8,70
11 P Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata 1,76
12 S Senzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho) 1,45
13 D Koža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva) 0,17
14 V Ostalo 0,11

Vrh stranice

Tabela 2
Ukupna potrošnja ljekova u EUR u 2021. godini prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije
R.br. ATC Nazivi glavnih ATC grupa Iznos (EUR)
1 L Antineoplastici i imunomodulatori 41.486.663,15
2 J Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu 19.557.152,93
3 B Krv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa) 18.545.920,92
4 A Alimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma) 17.278.884,06
5 C Kardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem) 10.936.372,61
6 N Nervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem) 8.459.113,08
7 R Respiratorni sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema) 7.019.013,59
8 M Mišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema) 4.627.509,51
9 H Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline 3.335.817,99
10 G Genitourinarn sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistem i polni hormoni 3.197.468,92
11 S Senzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho) 1.620.655,93
12 D Koža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva) 1.349.974,87
13 V Ostalo 1.163.190,08
14 P Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata 259.517,10

Vrh stranice

Tabela 3
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 208,06
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 103,60
3 C09AA05 ramipril 60,84
4 M01AB05 diklofenak 43,68
5 B03BA03 hidroksokobalamin 43,65
6 A02BC02 pantoprazol 42,16
7 C08CA01 amlodipin 29,13
8 A10BA02 metformin 27,96
9 C09AA09 fosinopril 26,49
10 C10AA05 atorvastatin 24,99

Vrh stranice

Tabela 4

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 L01XC18 pembrolizumab 7.299.478,06
2 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 5.984.196,00
3 B01AB05 enoksaparin natrijum 2.844.523,86
4 B01AF01 rivaroksaban 2.627.023,04
5 J07BX03 mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) 2.609.915,45
6 L01XC13 pertuzumab 2.528.203,83
7 A02BC02 pantoprazol 1.877.108,58
8 A10BX09 dapagliflozin 1.599.829,92
9 L01XC03 trastuzumab 1.568.853,75
10 L04AA36 okrelizumab 1.546.877,22

Vrh stranice

Tabela 5

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan – VANBOLNIČKA POTROŠNJA
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 205,11
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 103,33
3 C09AA05 ramipril 60,58
4 M01AB05 diklofenak 43,29
5 B03BA03 hidroksokobalamin 41,43
6 A02BC02 pantoprazol 40,33
7 C08CA01 amlodipin 29,04
8 A10BA02 metformin 27,88
9 C09AA09 fosinopril 26,31
10 C10AA05 atorvastatin 24,86

Vrh stranice

Tabela 6
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR – VANBOLNIČKA POTROŠNJA
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 5.944.891,44
2 B01AF01 rivaroksaban 2.610.304,84
3 J07BX03 mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) 2.550.596,50
4 B01AB05 enoksaparin natrijum 1.716.993,54
5 A10BX09 dapagliflozin 1.597.516,80
6 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 1.537.996,87
7 A02BC02 pantoprazol 1.422.770,98
8 B01AE07 dabigatraneteksilat 1.303.964,88
9 L01XE42 ribociklib 1.285.385,76
10 C07AB07 bisoprolol 1.278.730,60

Vrh stranice

Tabela 7
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan – BOLNIČKA POTROŠNJA
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 H02AB04 metilprednizolon 3,40
2 B01AB05 enoksaparin natrijum 3,37
3 B03BB01 folna kiselina 2,95
4 B03BA03 hidroksokobalamin 2,22
5 A02BC02 pantoprazol 1,83
6 H02AB02 deksametazon 1,61
7 J01DD04 ceftriakson 0,85
8 B01AB06 nadroparin 0,78
9 B01AB04 dalteparin 0,58
10 M05BX04 denosumab 0,56

Vrh stranice

Tabela 8

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR – BOLNIČKA POTROŠNJA
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 L01XC18 pembrolizumab 7.299.478,06
2 L01XC13 pertuzumab 2.528.203,83
3 L01XC03 trastuzumab 1.568.853,75
4 L04AA36 okrelizumab 1.546.877,22
5 L01XC07 bevacizumab 1.400.835,99
6 A16AB12 elosulfaza alfa 1.131.136,60
7 B01AB05 enoksaparin natrijum 1.127.530,32
8 L01XC02 rituksimab 1.066.722,43
9 J06BA02 imunoglobulin, normalni humani, za intravensku primjenu 1.055.973,47
10 L01XC14 trastuzumab emtanzin 989.626,60

Vrh stranice

Tabela 9

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 235,44
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 96,90
3 C09AA05 ramipril 56,40
4 A02BC02 pantoprazol 45,94
5 B03BA03 hidroksokobalamin 42,80
6 M01AB05 diklofenak 42,15
7 C09AA09 fosinopril 26,04
8 C08CA01 amlodipin 25,09
9 A10BA02 metformin 25,04
10 C10AA05 atorvastatin 24,66

Vrh stranice

Tabela 10

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Podgorica po iznosu u EUR
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1  L01XC13 pertuzumab 2.528.203,83
2 L01XC18 pembrolizumab 2.152.815,00
3 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 1.969.458,64
4 L01XC03 trastuzumab 1.568.853,75
5 L04AA36 okrelizumab 1.546.877,22
6 L01XC07 bevacizumab 1.412.698,09
7 B01AB05 enoksaparin natrijum 1.277.420,18
8 A16AB12 elosulfaza alfa 1.131.136,60
9 L01XC02 rituksimab 1.066.722,43
10 L01XC14 trastuzumab emtanzin 989.626,60

Vrh stranice

Tabela 11
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 263,57
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 109,53
3  C09AA05  ramipril 65,04
4 B03BA03 hidroksokobalamin 62,62
5 M01AB05 diklofenak 44,72
6 A02BC02 pantoprazol 42,85
7 A02BA03 famotidin 32,54
8  C08CA01 amlodipin 30,33
9 C09AA09 fosinopril 27,02
10 C10AA05 atorvastatin 26,41

Vrh stranice

Tabela 12

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Nikšić po iznosu u EUR
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 L01XC18 pembrolizumab 5.146.663,06
2 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 665.376,96
3 B01AB05 enoksaparin natrijum 365.757,60
4 L01XC32 atezolizumab 313.329,55
5 B01AF01 rivaroksaban 258.781,84
6  B06AC02 ikatibant 239.454,18
7 B05XA03 natrijum hlorid 234.947,11
8 R03AK07 formoterol, budesonid 231.065,86
9 A02BC02 pantoprazol 229.136,48
10 L04AX04 lenalidomid 223.734,21

Vrh stranice

Tabela 13

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 129,87
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 94,86
3 B03BA03 hidroksokobalamin 71,80
4 C09BA09 fosinopril, hidrohlortiazid 46,53
5 M01AB05 diklofenak 46,44
6 C09AA05 ramipril 42,25
7 C08CA01 amlodipin 40,35
8 R05DB13 butamirat 38,78
9 C09AA09 fosinopril 37,70
10 A02BC02 pantoprazol 35,00

Vrh stranice

Tabela 14

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bijelo Polje po iznosu u EUR
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 291.416,96
2 B01AF01 rivaroksaban 218.984,71
3 B01AE07 dabigatraneteksilat 164.264,72
4 J07BX03 mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) 114.020,26
5 R03AK07 formoterol, budesonid 111.453,95
6 L01XE42 ribociklib 109.099,10
7 A10BX09 dapagliflozin 106.081,44
8 B01AB05 enoksaparin natrijum 101.649,00
9 B05XA03 natrijum hlorid 100.430,45
10 A10AE04 insulin glargin 91.147,81

Vrh stranice

Tabela 15

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bar po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 223,67
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 112,76
3 C09AA05 ramipril 66,95
4 B03BA03 hidroksokobalamin 57,41
5 M01AB05 diklofenak 44,99
6 A02BC02 pantoprazol 41,42
7 A10BA02 metformin 28,95
8 C09AA09 fosinopril 25,71
9 C09BA09 fosinopril, hidrohlortiazid 24,81
10 C07AB07 bisoprolol 24,57

Vrh stranice

Tabela 16

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bar po iznosu u EUR
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 441.670,48
2 B01AB05 enoksaparin natrijum 212.090,61
3 B01AF01 rivaroksaban 169.336,35
4 J07BX03 mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) 148.474,98
5 A10AE06 insulin degludek 147.668,70
6 A10BX09 dapagliflozin 143.237,76
7 A02BC02 pantoprazol 139.933,98
8 J01DH02 meropenem 132.265,43
9 B05XA03 natrijum hlorid 130.656,17
10 L04AC07 tocilizumab 117.043,95

Vrh stranice

Tabela 17

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Berane po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br. ATC INN DDD/1000/dan
1 B03BB01 folna kiselina 244,24
2 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 124,56
3 C09AA05 ramipril 82,54
4 M01AB05 diklofenak 62,22
5 C10AA05 atorvastatin 56,97
6 A02BC02 pantoprazol 51,06
7 C08CA01 amlodipin 39,63
8 A10BA02 metformin 36,18
9 C03BA11 indapamid 34,41
10 C07AB07 bisoprolol 30,38

Vrh stranice

Tabela 18

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Berane po iznosu u EUR
R.br. ATC INN Iznos (EUR)
1 J07B… vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) 234.513,76
2 B01AF01 rivaroksaban 193.468,00
3 A10BX09 dapagliflozin 193.013,76
4 B01AE07 dabigatraneteksilat 128.204,88
5 A10BD07 metformin, sitagliptin 115.009,20
6 B01AB05 enoksaparin natrijum 108.245,07
7 B05XA03 natrijum hlorid 91.261,41
8 A02BC02 pantoprazol 83.559,82
9 J07BX03 mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) 83.354,37
10 J01DD04 ceftriakson 83.354,10
  — Humani Ljekovi 01 Izdavanje dozvola za lijek 02 Uvoz i izvoz ljekova 03 Kontrolisane supstance 04 Klinička ispitivanja 05 Potrošnja ljekova 06 Maksimalne cijene ljekova