Direktorica

Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša

Zamjenik direktora

M.Sc. Mira Kontić

Šef kabineta

Dr pharm. Anja Glušica

Menadžer kvaliteta

Dipl.ing. Danka Tiodorović

 

Centar za odobravanje ljekova

Mr pharm. Gordana Boljević – rukovoditeljka Centra

Mr pharm. Tatjana Banković – rukovoditeljka Odjeljenja za izdavanje dozvole za lijek

Mr pharm. Berina Ljuca – rukovoditeljka Odjeljenja za varijacije

Dr vet. Tatjana Babović – rukovoditeljka Odjeljenja za veterinarske ljekove

 

Centar za procjenu kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova

Mr pharm. spec. Maja Lisičić – rukovoditeljka Centra

 

Centar za promet i bezbjednu primjenu ljekova

Mr ph. spec. Lidija Čizmović – rukovoditeljka Centra

Mr ph. Veselinka Vukićević – rukovoditeljka Odjeljenja za farmakovigilancu

Dr sc. pharm. Tijana Mićović – rukovoditeljka Odjeljenja za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz ljekova

 

Centar za medicinska sredstva

Dr stom. Uroš Labudović – rukovodilac Centra

 

Centar za inspekcijski nadzor i kontrolu tržišta

Dr pharm. Slađana Marsenić – rukovoditeljka Inspektorata

M.Sc. David Kočović – rukovodilac Laboratorije

 

Centar za podršku

Dipl. Prav. Vesna Kostićrukovoditeljka Odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove

Dipl.ecc. Tamara Gačević – rukovoditeljka Odjeljenja za ekonomske poslove

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter