Direktorica

Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša

 

Zamjenik direktora

M.Sc. Mira Kontić

 

Šef kabineta/portparol

Mr pharm. Anja Glušica

 

Menadžer kvaliteta

Dipl. ing. Petar Koprivica

 

Centar za odobravanje ljekova

Mr pharm. Gordana Boljević – rukovoditeljka Centra

Mr pharm. Tatjana Banković – rukovoditeljka Odjeljenja za izdavanje dozvole za lijek

Mr pharm. Berina Ljuca – rukovoditeljka Odjeljenja za varijacije

Dr vet. Tatjana Babović – rukovoditeljka Odjeljenja za veterinarske ljekove

 

Centar za procjenu kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova

Mr pharm. spec. Maja Lisičić – rukovoditeljka Centra

 

Centar za promet i bezbjednu primjenu ljekova

Mr ph. spec. Lidija Čizmović – rukovoditeljka Centra

Mr ph. Veselinka Vukićević – rukovoditeljka Odjeljenja za farmakovigilancu

Dr sc. pharm. Tijana Mićović – rukovoditeljka Odjeljenja za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz

 

Centar za medicinska sredstva

Dr stom. Uroš Labudović – rukovodilac Centra

 

Inspektorat

Mr ph spec. Sonja Bulajić – rukovoditeljka Inspektorata

 

Laboratorija

M.Sc. David Kočović – rukovodilac Laboratorije

 

Pravni, ekonomski, informatički i opšti poslovi

Dipl. Prav. Vesna Kostićrukovoditeljka Odjeljenja za pravne poslove i ljudske resurse

Dipl. Ecc. Ana Radojević – rukovoditeljka Odjeljenje za ekonomske poslove

Spec. app. Dejana Ljumović – rukovoditeljka Odjeljenja za informatičke i tehničke poslove

Aleksandar Crnogorac – Pisarnica i opšti poslovi

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter