Aleksandar Crnogorac je rukovodilac Pisarnice i opštih poslova u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođen je u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Srednje stručno obrazovanje stekao je 1990. godine, na usmjerenju za pomoćnog istraživača u hemiji, a 2020. godine kao farmaceutski tehničar. 

 

Na poziciji rukovodioca Pisarnice i opštih poslova nalazi se od marta 2022. godine, a u Institutu radi od novembra 2019. godine na poslovima saradnika u Centru za ljekove. Prethodno radno iskustvo stekao je u farmaceutskoj kompaniji Galenika Crna Gora, gdje je radio od 1998. do 2019. godine na poziciji glavnog tehničara u sektoru proizvodnje.

 

Služi se engleskim jezikom.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter