Dipl. Ecc. Ana Radojević je rukovoditeljka Odjeljenja za ekonomske poslove u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).


Rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2002. godine.


Na poziciji rukovoditeljke Odjeljenja za ekonomske poslove nalazi se od maja 2023. godine.


Prethodno iskustvo je stekla u dvije privatne kompanije na poslovima iz oblasti finansija i računovodstva i u kompaniji „13.Jul Plantaže“ AD Podgorica na poziciji menadžera za praćenje i realizaciju investicija kao i direktora u organizacionom dijelu Sektor investicija.


Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim jezikom.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter