Dipl.ecc. Tamara Gačević je rukovoditeljka Odjeljenja za ekonomske poslove u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođena je u Podgorici, gdje je stekla osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1999. godine.

 

Svoje bogato radno iskustvo počinje sticati odmah nakon diplomiranja u farmaceutskoj kompaniji ICN Crna Gora, na poziciji Šefice računovodstva, na kojoj ostaje do 2005. godine. U Ministarstvu finansija Crne Gore se zapošljava 2005. godine i radi do 2021. godine. Najveći dio tog šesnaestogodišnjeg perioda provodi na poziciji Načelnice Direkcije za planiranje budžeta.

 

Od decembra 2021. godine do oktobra 2022. godine radila je u Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore, na poziciji Šefice kabineta.

 

U oktobru 2022. godine prelazi u Ministarstvo evropskih poslova na mjesto Načelnice za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i javne nabavke.

 

Sa ove pozicije, u novembru 2022. godine, biva imenovana na mjesto Pomoćnice Direktorice Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore, Sektor za zaštitu tržišta I ekonomije, igre na sreću i javne nabavke.

 

Imajući u vidu odgovorne pozicije koje je prije svega u organima državne uprave obavljala, 2015. godine biva imenovana za člana Komisije za koncesije, kao predstavnik Ministarstva finansija; koju dužnost obavlja dvije godine.

 

Nakon toga biva imenovana na mjesto člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje (2017-2018), a iste godine izabrana je za člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja (2018-2023).

 

Pohađala je brojne kurseve i stručna usavršavanja te učestvovala na konferencijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 

U Institutu je zaposlena od januara 2024. godine. Tečno govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

 

Udata je, majka dvoje djece.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter