Dr stom. Uroš Labudović je rukovodilac Centra za medicinska sredstva u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED). 

  

Rođen je u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijski program Stomatologija, 2012. godine, gdje je trenutno angažovan kao saradnik u nastavi na predmetu Mobilna stomatološka protetika pretklinika. Na Medicinskom fakultetu je angažovan od 2014 godine. Trenutno je doktorand na Medicinskom fakultetu u Podgorici. 

  

Na poziciji rukovodioca Centra za medicinska sredstva nalazi se od oktobra 2021. godine, a u Institutu radi od 2020. godine. Prije imenovanja za rukovodioca Centra za medicinska sredstva u Institutu je radio kao GDP inspektor u Inspektoratu. Prethodno radno iskustvo stekao je u Upravi za inspekcijske poslove u Sektoru za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlje ljudi, socijalne i dječije zaštite – Odsjeku za zdravstveno sanitarnu inspekciju u Grupi poslova za zdravstveni nadzor na poziciji zdravstvenog inspektora sa ovlašćenjima sanitarnog inspektora, u zdravstvenim ustanovama kao doktor stomatologije i više farmaceutskih kompanija kao stručni saradnik za ljekove i medicinska sredstva i odgovorna osoba za vigilancu i praćenje medicinskih sredstava u prometu. 

  

Govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom. 

  

Oženjen je i otac jednog djeteta.  

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter