M.Sc. David Kočović je rukovodilac Laboratorije u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođen je u Baru, a osnovnu i srednju školu je završio u Podgorici. Diplomirao je 2019, a magistrirao 2020. godine na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica. Trenutno je doktorand na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 

Na poziciji rukovodioca Laboratorije nalazi se od marta 2022. godine, a u Institutu radi od 2020. godine na poslovima stručnog saradnika za instrumentalne metode i kvalifikaciju opreme. Prethodno radno iskustvo stekao je u Centru za ekotoksikološka ispitivanja i Institutu za javno zdravlje.

 

Obavlja funkciju nacionalnog fokal pointa za substandardne i falsifikovane ljekove i predsjedavajućeg radne grupe za detekcione tehnologije za substandardne i falsifikovane ljekove Svjetske zdravstvene organizacije. Član je Komiteta eksperata za minimizaciju rizika po javno zdravlje od falsifkovanih ljekova i povezanih krivičnih djela EDQM. 

 

Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter