Mr ph. Veselinka Vukićević je rukovoditeljka Odjeljenja za farmakovigilancu u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je doktorand na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

 

Na poziciji rukovoditeljke Odjeljenja za farmakovigilancu nalazi se od aprila 2022. godine, a u Institutu radi od 2010. godine na poslovima stručnog saradnika u Odjeljenju za farmakovigilancu i rukovoditeljke Odjeljenja za farmakovigilancu, farmakoepidemiologiju i informacije o ljekovima. Kontinuirano je sticala nova znanja i vještine iz oblasti bezbjedne i racionalne primjene ljekova na brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu. Prethodno radno iskustvo je sticala na poslovima diplomiranog farmaceuta u apoteci i veledrogeriji.

 

Tečno govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter