Mr pharm. spec. Maja Lisičić je rukovoditeljka Centra za procjenu kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED). 

 

Rođena je u Beogradu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Specijalističke akademske studije za potrebe zdravstva iz kliničke farmacije završila je 2011. godine, a specijalističke akademske studije u oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite završila je 2014. godine.

 

Na poziciji rukovoditeljke Centra za procjenu kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova nalazi se od maja 2022. godine, a prethodno radno iskustvo stekla je u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije kao ekspert za procjenu kliničke i pretkliničke dokumentacije o lijeku i dokumentacije za odobravanje kliničkih ispitivanja ljekova, zatim kao stručni saradnik u marketing u kompanijama Panfarma doo, Beograd i Remevita doo, Beograd, kao i u apoteci kao magistar farmacije. Član je Udruženja profesionalaca u oblasti kliničkih ispitivanja (ACRP).

 

Tečno govori engleski jezik.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter