Obavještenje o ograničenjima primjene ljekova koji sadrže pseudoefedrin

KOP_3432-O

Na osnovu preporuka Evropske agencije za ljekove (EMA) nosioci dozvole za ljekove koji sadrže pseudoefedrin su, u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva, informisali zdravstvene radnike o riziku od sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES) i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije (RCVS) u vezi sa primjenom ljekova koji sadrže pseudoefedrin. U Crnoj Gori je u prometu više ljekova različitih proizvođača koji sadrže pseudoefedrin u kombinaciji sa drugim aktivnim supstancama, a njihova primjena je odobrena za liječenje simptoma prehlade i gripa ili alergijskog rinitisa. Ove ljekove ubuduće ne treba da koriste pacijenti sa teškom ili nekontrolisanom hipertenzijom, kao ni pacijenti sa teškim oboljenjem bubrega, jer ta stanja povećavaju rizik za pojavu navedenih sindroma. Simptomi PRES i RCVS uključuju iznenadnu jaku glavobolju, mučninu, povraćanje, konfuziju, epi napade ili poremećaje vida. Nakon prestanka primjene  ljekova koji sadrže pseudoefedrin i primjene odgovarajuće terapije, navedeni simptomi se povlače. Slučajevi PRES i RCVS nijesu prijavljeni u Crnoj Gori.

Tekst pisma koje je ovim povodom upućeno zdravstvenim radnicima možete naći ovdje.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter