Obavještenje o pojavi falsifikovanog lijeka Ozempic 1 mg na tržištu Evropske unije

Zgrada CInMED

Institut za ljekove i medicinska sredstva primio je obavještenje o pojavi falsifikovanog lijeka Ozempic 1 mg, čiji nosilac dozvole je kompanija Novo Nordisk A/S, na tržištu Evropske unije (EU). Slučajevi falsifikata su zabilježeni u pojedinim veleprodajama ljekova u EU i Ujedinjenom Kraljevstvu. Pakovanja ovih falsifikovanih ljekova su označena na njemačkom jeziku i potiču iz veleprodaja u Austriji i Njemačkoj.

 

Spoljašnje pakovanje falsifikovanog lijeka identično je originalnom pakovanju, ali falsifikati se mogu prepoznati po unutrašnjem pakovanju. Na slikama u nastavku možete se vidjeti izgled injekcionog pena originalnog lijeka namijenjenog njemačkom tržištu i izgled injekcionog pena lažnog lijeka, koje je objavila Agencija za ljekove Njemačka. Injekcioni pen lažnog lijeka može imati i drugačiji izgled u odnosu na prikazani.

 

 

Originalni lijek:

Falsifikovani lijek:

Lijek Ozempic (semaglutid) registrovan je, odnosno ima dozvolu za stavljanje u promet u Crnoj Gori, koja je na snazi od januara 2022. godine. Međutim, budući da lijek nije bio u prometu u Crnoj Gori, samim tim nije ni zabilježena prijava o distribuciji falsifikovanog lijeka.

 

Uprkos tome, želimo da skrenemo pažnju svim relevantnim akterima, uključujući veleprodaje, zdravstvene radnike i pacijente, na važnost kontinuirane pažnje i opreza u vezi sa bezbjednošću ljekova. Iako slučajevi pojave falsifikovanih ljekova u legalnom lancu snabdijevanja nijesu zabilježeni na našem tržištu, svjesni smo da je globalna priroda tržišta ljekova takva da izazovi mogu nastati u bilo kojem trenutku. Stoga, ovu priliku koristimo da podsjetimo na važnost praćenja i primjenjivanja najviših standarda u prometu ljekova u svrhu obezbjeđivanja ljekova odgovarajućeg kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti za građane u Crnoj Gori.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter