Obavještenje o prestanku važenja dozvole za vakcinu protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca

Zgrada CInMED

Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) obavještava javnost da je dozvola za stavljanje u promet vakcine protiv COVID-19 pod nazivom Vaxzevria, proizvođača AstraZeneca u Crnoj Gori prestala da važi na zahtjev nosioca dozvole. Nosilac dozvole u Evropskoj uniji je takođe povukao dozvolu za lijek, tako da navedena vakcina više nije registrovana ni u zemljama EU.

 

Prestanak važenja dozvole za lijek je rezultat činjenice da više ne postoje komercijalni interesi za prometovanje ove vakcine u Crnoj Gori, a iz istih razloga je dozvola za lijek povučena i u Evropskoj uniji. Podaci o kvalitetu, bezbjednosti i efikasnosti ove vakcine nijesu bili razlog za povlačenje dozvole, već su u međuvremenu razvijene i odobrene nove vakcine koje su prilagođene novim sojevima virusa SARS-CoV-2, te je prema tome prestala da postoji potreba za daljom primjenom vakcine Vaxzevria.

 

Iako je dozvola za vakcinu Vaxzevria bila važeća u prethodnom periodu u Crnoj Gori, poslednji zahtjev za uvoz navedene vakcine je od strane CInMED odobren u maju 2021. godine. Nakon toga nije podnesen nijedan novi zahtjev za uvoz, tako da navedena vakcina nije u prometu u Crnoj Gori.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter