Obavještenje o preventivnom povlačenju serija lijeka Lorsilan 2,5 mg tablete

Zgrada CInMED

Evropa Lek Pharma d.o.o., kao nosilac dozvole za stavljanje u promet lijeka Lorsilan (lorazepam) 2,5 mg tablete, proizvođača Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva (CInMED), sprovodi preventivno povlačenje iz prometa sledećih serija navedenog lijeka:

  • serija broj 27964061 (rok upotrebe 10/2023 )
  • serija broj 28624101 (rok upotrebe 08/2024)
  • serija broj 21339112 (rok upotrebe 11/2025)
  • serija broj 20804092 (rok upotrebe 08/2025)
  • serija broj 29717032 (rok upotrebe 02/2025)
  • serija broj 26824011 (rok upotrebe 10/2023)

 

Povlačenje se sprovodi iz preventivnih razloga, do nivoa veledrogerija i apoteka. Navedene serije lijeka povlače se na osnovu sumnje u neispravnost u kvalitetu, koja se odnosi na promjenu izgleda tablete u pojedinim pakovanjima lijeka, uočenu prilikom ispitivanja stabilnosti u dugoročnim uslovima. Nijesu utvrđeni eventualni bezbjednosni rizici povezani s navedenom neispravnošću. Od strane zdravstvenih radnika  u Crnoj Gori, Institutu za ljekove i medicinska sredstva nije prijavljena sumnja na defekt kvaliteta lijeka Lorsilan 2.5 mg tablete.

 

Pacijentima u Crnoj Gori je dostupan  lijek drugog proizvođača, koji sadrži istu aktivnu supstancu lorazepam.

 

Sve korisnike predmetnog lijeka upućujemo da se obrate svom ljekaru u vezi nastavka terapije.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter