Obavještenje o sertifikovanoj GVP edukaciji

Naslovna slika

Poštovani i dragi saradnici,

 

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će u organizaciji Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) biti sprovedena edukacija pod nazivom Kontrola sistema farmakovigilance – Navigacija kroz GVP smjernice. Edukacija će se održati 25.04.2024. godine u hotelu CUE u Podgorici.

 

Predavači na edukaciji biće mr pharm. Ivan Meštrović, inspektor za farmakovigilancu sa velikim iskustvom iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, kao i dr pharm. Slađana Marsenić, rukovoditeljka Inspektorata CInMED-a i mr pharm. Veselinka Vukićević, rukovoditeljka Odjeljenja za farmakovigilancu CInMED-a.

 

Ova edukacija je od suštinskog značaja za lica odgovorna za farmakovigilancu s obzirom na planirano započinjanje inspekcija u ovoj oblasti tokom ove godine. Kroz ovaj događaj dobićete jedinstvenu priliku da se detaljno upoznate sa zahtjevima GVP-a i pripremite za nadolazeće nadzore. Napominjemo da je ovo jedina planirana edukacija u ovoj oblasti u ovoj godini.

 

U skladu sa Odlukom o načinu plaćanja i visini naknada za obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti Instituta za ljekove i medicinska sredstva, visina troškova za poludnevnu edukaciju iznosi 300,00 eura po osobi.

 

Rok za prijavu je 08.04.2024. godine, a prijave možete poslati na e-mail adresu: [email protected].

 

O svim ostalim detaljima, uključujući plan i program, bićete blagovremeno obaviješteni.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter