Obavještenje za usklađivanje maksimalnih cijena ljekova

KOP_3432-O

Obavještavamo nosioce dozvola za stavljanje lijeka u promet i nosioce dozvola za promet ljekova na veliko, da je 7.3.2024. godine, u Službenom listu objavljena izmjena Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova („Službeni list CG“, br. 130/21 i 9/22).

 

Prethodne utvrđene maksimalne cijene ljekova je neophodno uskladiti zbog promjene referentnih zemalja, kao i cijena ljekova u referentnim zemljama.

 

Zahtjeve za formiranje/usklađivanje maksimalnih cijena ljekova, sa dokumentacijom CInMED će početi da prima od 15.3.2024. godine, kada Uredba i stupa na snagu. Uz zahtjev dostaviti dokumentaciju u skladu sa Uputstvom za formiranje maksimalne cijene lijeka, koje možete pronaći u dijelu portala Humani Ljekovi/Maksimalne cijene ljekova/Uputstva odnosno ovdje.

 

Rok za dostavljanje dokumentacije je 90 dana.

 

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter