Obilježen deseti jubilej Medical konferencije

Slika 1

Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) bio je učesnik jubilarne desete Medical konferencije pod nazivom „Aktuelnosti u zdravstvu, medicini i farmaciji“ koju tradicionalno organizuje časopis „Medical CG“. Konferencija je održana u periodu od 1. do 4. juna u Ulcinju.

 

Povodom obilježavanja decenije organizovanja Medical konferencije, uručene su zahvalnice za doprinos i podršku, te je tom prilikom zahvalnica uručena i direktorici CInMED-a, doc. dr Snežani Mugoši. Ona je u ime CInMED-a izrazila zahvalnost na uspješnoj dugogodišnjoj saradnji i prijateljstvu, te odala priznanje za neizmjeran trud, rad, kao i odgovoran i pažljiv odnos u cilju doprinosa razvoju zdravstvenog sistema, edukovanosti i svijesti zdravstvenih radnika, ali i građana.

 

„Naše dugotrajno i pouzdano partnerstvo počiva na dubokom razumijevanju i zajedničkim načelima solidarnosti i humanosti, budući da i naša institucija teži da bude primjer i predvodnik u društveno odgovornom poslovanju i dobročinstvu“, kazala je doc. dr Snežana Mugoša u svom obraćanju.

 

Prvog dana konferencije organizovan je okrugli sto sa ciljem diskusije o značaju revizije Liste ljekova, sa akcentom na uštede i veću dostupnost ljekova, zatim o izazovima u kontinuiranom snabdijevanju ljekovima i medicinskim sredstvima, te postupcima javnih nabavki, kao i o kriterijumima za vođenje pregovora i utvrđivanje cijena ljekova. U ime Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED), učesnica okruglog stola bila je direktorica CInMED-a, doc. dr Snežana Mugoša.

 

Ona je tom prilikom istakla rezultate CInMED-a u prethodnih godinu i po dana koji predstavljaju izvanredan temelj za uspješan doprinos CInMED-a u okviru navedenih oblasti od značaja za zdravstveni sistem Crne Gore, te naglasila značaj sinergijskog pristupa svih nadležnih institucija za postizanje izuzetnih rezultata, kako u ovim, tako i u ostalim segmentima javnog zdravlja.

 

Trećeg dana konferencije organizovana je sesija CInMED-a, kojoj je prisustvovao veliki broj učesnika i koja je probudila veliko interesovanje prisutnih. Moderator sesije bila je direktorica CInMED-a, doc. dr Snežana Mugoša.

 

U okviru sesije predstavljena je analiza potrošnje ljekova u periodu od 2017. do 2021. godine, a pored toga mr pharm. spec. Lidija Čizmović preliminarno je predstavila i podatke o potrošnji ljekova za prethodnu, 2022. godinu. Dr pharm. Anja Glušica govorila je o sličnostima i razlikama generičkih i originalnih ljekova, te ukazala na problem u pogledu znanja, percepcije i vjerovanja pacijenata, pa i zdravstvenih radnika, kada su u pitanju generički ljekovi. Na temu sistema referentnih cijena ljekova u EU govorila je gošća iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, mr pharm. spec. Sanja Matić, pri čemu je opisala različite modele referentnih cijena u EU i istakla prednosti ovakve metodologije.

 

Četvrtog dana konferencije, izlaganje na temu biološki sličnih ljekova imala je mr pharm. spec. Maja Lisičić, gdje je posebno bilo riječi o regulatornim aspektima biološki sličnih ljekova i zamjenjivosti.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter