Objavljen Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za uvoz lijeka koji nema dozvolu za lijek

KOP_3432-O

Na portalu CInMED u dijelu Regulativa / Ljekovi / Humani ljekovi, objavljen je Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za uvoz lijeka koji nema dozvolu za lijek („Službeni list CG“, br. 19/24 od 05.03.2024.), koji stupa na snagu 13.03.2024. godine.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter