Objavljen revidiran obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet

Smjernice dobrih praksi

Na portalu CInMED u dijelu Humani, odnosno Vetarinarski ljekovi, u djelovima Izdavanje dozvole za lijek, objavljen je revidiran obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet.

Molimo podnosioce zahtjeva da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za lijek, za zahtjeve predate nakon 01.01.2023. godine, koriste ažurirani obrazac.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter