Objavljeno ažurirano uputstvo za podnošenje dokumentacije za obnovu dozvole za lijek, obrazac zahtjeva i propratnog pisma

Zgrada CInMED

Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) ovim putem obavještava podnosioce zahtjeva da je na portalu CInMED u dijelu Humani ljekovi/ Izdavanje dozvole za lijek, objavljeno ažurirano uputstvo Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije za obnovu dozvole za stavljanje lijeka za humanu upotrebu u promet, kao i obrasci zahtjeva Zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet i Propratno pismo – izdavanje obnove dozvole za lijek. Predmetno uputstvo sadrži informacije o načinu i vrsti dokumentacije koju je potrebno dostaviti CInMED uz zahtjev za obnovu dozvole za lijek, kao i druge informacije.

 

Obrasci zahtjeva i propratnog pisma su objavljeni i u dijelu Veterinarski ljekovi / Izdavanje dozvole za lijek.

 

Molimo sve podnosioce zahtjeva da se prilikom pripreme i predaje dokumentacije pridržavaju ažuriranog uputstva i koriste propisane obrasce.

 

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter