Objavljeno uputstvo za podnošenje dokumentacije za varijacije i ažuriran obrazac zahtjeva

CInMED zgrada

Obavještavaju se nosioci dozvola za lijek da je na portalu Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) objavljeno uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i dokumentacije za varijacije lijeka za humanu upotrebu. Takođe, objavljen je ažuriran obrazac zahtjeva za prijavu/odobrenje varijacije, koji je zajednički za humane i veterinarske ljekove. Mole se nosioci dozvole da se prilikom pripreme i predaje dokumentacije pridržavaju objavljenog uputstva i da koriste ažurirtan obrazac zahtjeva.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter