Učešće CInMED-a na završnoj konferenciji MEDI-THEFT projekta

Medi theft

Predstavnici Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED), na čelu sa zamjenicom direktora Mr Mirom Kontić i rukovodiocem Laboratorije CInMED Mr Davidom Kočovićem, prisustvovali su završnoj konferenciji MEDI-THEFT projekta koju je organizovala Agencija za ljekove Italije (AIFA), kao koordinator projekta, 29. septembra.

 

Događaju su prisustvovali predstavnici evropskih regulatornih agencija i drugih nadležnih organa, predstavnici privatnog sektora i udruženja farmaceutske industrije.

 

Konferencija je pružila uvid u najnovije informacije o posebnim oblicima farmaceutskog kriminala – krađi i falsifikovanju ljekova i medicinskih sredstava. Pored toga, ova konferencija je bila prilika za predstavljanje impresivnih rezultata koji su postignuti i alata koji su uspješno razvijeni i implementirani u toku trajanja ovog dvogodišnjeg projekta koji se zvanično završava 31. oktobra.

Najvažniji segment događaja bio je posvećen prezentaciji projekta od strane AIFA-e i partnera MEDI-THEFT Konzorcijuma, među kojima je i CInMED. Mr Kočović je predstavio brojne i značajne aktivnosti koje je u prethodne dvije godine sproveo CInMED u okviru MEDI-THEFT projekta na polju širenja svijesti o potrebi sprovođenja aktivnosti i sistemskih rješenja kojima se sprečava ulazak kradenih i falsifikovanih ljekova i medicinskih sredstava u legalne lance snabdijevanja pacijenata.

 

Događaj je zaključen panel diskusijom posvećenom operativnim i strateškim aspektima buduće upotrebe MEDI-THEFT platforme i nastavka aktivnosti u borbi protiv kradenih i falsifikovanih ljekova zemalja partnera na projektu.

 

Ovaj projekat je samo jedan od mnogih koraka koje Institut preduzima i koje će nastaviti da preduzima u svrhu ostvarenja cilja zaštite dobrobiti pacijenata kroz unapređenje tržišta ljekova.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter