Važno obavještenje vezano za prelazak sa EU Direktive IVDD na EU Regulativu IVDR – način priznavanja Deklaracija o usaglašenosti i EC sertifikata u postupcima koji se vode pred Institutom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Zgrada CInMED

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter