CInMED na prvoj liniji: saradnja i razmjena ideja na 60. EMACOLEX sastanku

Slika 1

Na poziv Agencije za ljekove i medicinska sredstva Španije, zamjenica direktora Instituta za ljekove i medicinska sredstva, mr Mira Kontić i rukovoditeljka Odjeljenja za uvoz/izvoz Instituta, dr sc. pharm Tijana Mićović, prisustvuju 60. sastanku EMACOLEX-a, radnog tijela Evropske agencije za ljekove o pravnim pitanjima, koji se održava od 2. do 3. novembra u Madridu, Španija.

 

Prisustvo 60. EMACOLEX sastanku izuzetna je prilika za razmjenu ideja i iskustava u vezi sa pravnim pitanjima od nacionalnog značaja, te aktuelnim temama u oblasti zdravstvenih sistema zemalja Evrope. Ovaj sastanak ujedno omogućava širenje perspektive u vezi sa oblikovanjem regulatornih okvira na tržištu ljekova i medicinskih sredstava, doprinoseći tako unapređenju sistema u ovoj oblasti.

Učestvovanje u aktivnostima najvažnijeg pravnog tijela Evropske unije (EU) od izuzetnog je značaja za Institut, kao i za Crnu Goru, budući da obezbjeđuje pristup informacijama o najnovijim pravnim promjenama i inicijativama u vezi sa ljekovima i medicinskim sredstvima u okviru EU, te predstavlja priliku za jačanje saradnje između različitih zemalja i organizacija u cilju unapređenja kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova i medicinskih sredstava.

 

Razmjena iskustava i saradnja igraju ključnu ulogu u pronalaženju rješenja za brojne probleme sa kojima se suočavamo. Kroz dijalog sa evropskim tijelima, stvaramo mogućnost za uzajamno učenje i razmjenu najboljih praksi. Ovaj pristup omogućava nam da sagledamo različite pristupe i efikasno prevaziđemo izazove. U svijetlu ovih ciljeva, Institut se zalaže za nastavak angažmana i saradnje kako bi doprinio izgradnji bolje budućnosti za zdravstveni sistem Crne Gore.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter