Dr sc. pharm. Tijana Mićović je rukovoditeljka Odjeljenja za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz u okviru Centra za promet i bezbjednu primjenu ljekova u Instututu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici 2014. godine kao dobitnica najvišeg državnog priznanja za svršene studente – Plakete Univerziteta Crne Gore za najboljeg svršenog studenta u Crnoj Gori iz oblasti tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka za studijsku 2014/15. godinu. Tokom perioda studija, dobila je brojne nagrade i priznanja za postignute rezultate (nagrada Univerziteta Crne Gore za studenta generacije Farmaceutskog fakulteta, 2011. godine; Atlas stipendija za najboljeg studenta Farmaceutskog fakulteta, 2014. godine; Studentska nagrada „18. septembar” Opštine Nikšić za najboljeg studenta Farmaceutskog fakulteta, 2014. godine; stipendije Ministarstva prosvjete i nauke). Od završetka studija, 2014. godine, angažovana je u kontinuitetu, kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Farmakognozijska ispitivanja herbe izopa, Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) iz Crne Gore i Srbije“ odbranila je 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici (doktorski studijski program Framacija, naučna oblast Farmakognozija). Autor je i koautor brojnih naučnih radova u zemlji i inostranstvu.

 

Na poziciji rukovoditeljke Odjeljenja za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz nalazi se od aprila 2022. godine, a u Institutu radi od 2015. godine na poslovima stručnog saradnika, a zatim i koordinatora za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet.

 

Tečno govori engleski jezik.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter