Doc. dr sc. med. spec. Snežana Mugoša je direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva od februara 2022. godine. Imenovana je na javnom konkursu na period od pet godina.

 

Rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu kao učenik generacije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2004. godine sa najvećom prosječnom ocjenom u generaciji (9,69).

 

Specijalizaciju iz oblasti Interna medicina završila je 2011. godine sa ocjenom „odličan“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti Klinička farmakologija i terapija sa ocjenom A na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 

Nakon obavljenog pripravničkog staža za doktore medicine, bila je zaposlena u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici. U periodu od 2006. do 2012. godine bila je zaposlena u Centru za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore. Od 2012. godine bila je zaposlena u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore kao rukovodilac Odjeljenja za klinička ispitivanja ljekova i procjenu efikasnosti i bezbjednosti lijeka, a od septembra 2021. godine do februara 2022. godine obavljala je funkciju zamjenice direktora.

 

Docent je na Medicinskom fakultetu u Podgorici na farmakološkoj grupi predmeta i predavač na Clinical Research Associate akademiji u Beogradu.

 

Kompletnu radnu biografiju možete pogledati ovdje.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter