M.Sc. Mira Kontić je zamjenik direktora Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

 

Rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti međunarodnog prava i evropskih integracija, kao i međunarodnih odnosa i diplomatskog i konzularnog prava. 

 

Na poziciji zamjenika direktora nalazi se od marta 2022. godine, prethodnih 6 mjeseci vršila je funkciju vršioca dužnosti direktora, a u Institutu radi od 2020. godine na poslovima stručnog saradnika direktora za poslove evropskih integracija i međunarodnu saradnju. Prethodno radno iskustvo stekla je u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije na regulatornim poslovima u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, biomedicine, zaštite prava pacijenata i vođenja pregovora za pristupanje EU, kao i u Ministarstvu pravde i Ministarstvu poljoprivrede na zakonodavnim i poslovima evropskih integracija.

 

Predstavnik je Crne Gore u više pregovaračkih radnih grupa za pristupanje EU u oblastima od značaja za ljekove i medicinska sredstva, kao i u drugim evropskim i međunarodnim organizacijama i radnim tijelima od značaja za farmaceutsko tržište.

 

Tačno govori engleski i ruski jezik, a služi se španskim i italijanskim jezikom.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter